Czytajmy dzieciom książki!

Artykuły
Czytajmy dzieciom książki!
Czytanie książek dziecku jest niezwykle ważnym elementem jego rozwoju. Po pierwsze dziecko poznaje w ten sposób język, pojęcia i wartości. Czytanie dziecku na głos działa tak, że osłuchując się z tekstem przyswajają ono sobie zwroty i określenia, ciesząc się równocześnie z ich właściwego stosowania w mowie. Co więcej, czytanie pomaga mu w kształtowaniu nowych wyobrażeń i ważnych pojęć, przekazuje informacje o świecie i ludziach

Szukasz czegoś?

Najczęsciej odwiedzane

Tagi